X
تبلیغات
مودیسه

قاضی دادگستر

به اطلاع کلیه کاربران می رساند که وبلاگ قاضی دادگستر به وب سایت قضاوت آنلاین تبدیل شد.برای دانلود.فایل های صوتی، تصویری، پی دی اف، نرم افزار و ... با هاست دانلود اختصاصی، به قضاوت آنلاین مراجعه نمایید.

م.ق(۳) مجازات جرم رابطه نامشروع از نوع ملاقات خیابانی

رابطه نامشروع از نوع ملاقات های خیابانی...

سوال:  من دختری 19 ساله هستم که حدود ماه پیش من را به جرم رابطه نامشروع با پسری که اورا 5 سال است دوست دارم و قصد ازدواج باهم را داشتیم گرفتند و بعد از اینکه مارا به دادسرا بردند ما گفتیم که پدر و مادرمان از رابطه ما خبر دارند و ما میخواستیم ازدواج کنیم و قاضی بعد از اینکه فهمید ما یکدیگر را میبوسیدیم گفت که ما 99 ضربه شلاق باید بخوریم و بعد از گریه زاری بنده و ناراحتی پدر و مادرمان به ما گفت که 2 ماه دیگر حکم به در خانه میاد... سپس قاضی پدر اشکان را خواست و در تنهایی به او گفت که پسر خیلی خوبی دارد و تا 2 ماه دیگر به ازدواج ما فکر کند ...و بعد از ضامن شدن پدر اشکان من و اشکان را آزاد کردند... به نظر شما قاضی چه حکمی داده؟ و من باید چیکار کنم که شلاق نخوریم چون واقعا این مساله بسیار ناجوانمردانست که به خاطر دوست داشتن 99 ضربه شلاق بخوریم

باتشکر-علی توانا و سارا

پاسخ:  برابر ماده 637 قانون مجازات ...

اسلامی (تعزیرات ومجازات های بازدارنده)، چون میان شما دو نفر رابطه زناشویی از هرنوع، اعم از نکاح موقت یا دائیم وجودنداشته است لذا، رابطه شما دو نفر به هر انگیزه و علتی باشد، نامشروع است. پس اساسا" باهم بودن شما،  تماس های تلفنی ، ارتباط خیابانی، بوسیدن و...  کلا" ارتباط شما غیر شرعی و جرم محسوب می شود. هم چنان که همکارم  محترم قضایی پرونده بیان داشته حداکثر 99 ضربه شلاق مجازات ان است.

با توجه به این که هر قاضی قانون محوری باید مجازات را متناسب با نوع  جرم، شدت مجازات، شخصیت متهم ، اوضاع واحوالی که وی تحت آن مرتکب جرم شده و...اعمال نماید،لذا شما می  توانید جهت رهایی از مجازات به یکی از موارد قانونی ذیل استنادنمائید.

الف- از  قاضی بخواهید، تا به جهت فقدان سابقه شما وشوهرآینده تان، مجازات شلاق  را به استناد ماده ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعلیق نماید.

ب- از  قاضی بخواهید تا  به جهت فقدان سابقه کیفری شما  دونفرو وضعیت شما ها ، مجازات شما رابه استناد بندهای 2و5 ماده 22 قانون فوق به مجازات دیگری مانند جزای نقدی تبدیل نماید و یا آن را تخفیف دهد. البته در این فرض (تبدیل یا تخفیف مجازات) نیز می توان تقاضای اعمال ماده 25 قانون فوق را نمائید.

امیدوارم که قاضی محترم پرونده با بلند نظری و روشن بینی  واین که شما ها قصد ازدواج دارید و عشق شما واقعی است و نه  خیاباینی،  تصمیصم شایسته اتخاذ نماید.

قاضی دادگستر

زیرنوس ها:

ماده ۲۲ ـ  دادگاه  می تواند  در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یابازدارنده را تخفیف دهد ( ۶۱ ) و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز:

۱ - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی .

۲ - اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که ازجرم تحصیل شده است موثر باشد .
۳ - اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ، رفتار وگفتارتحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .

۴ - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .
۵ - وضع خاص متهم و یا سابقه او .
۶ - اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.)
ماده ۲۵ ـ در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند  اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید .
الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد .
۱ - محکومیت قطعی به حد .
۲ - محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .
۳ - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی .
۴ - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .
۵ - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاو قانونا تعیین شده باشد .

ماده ۶۳۷ - هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت  نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهندشد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .

X
تبلیغات
مودیسه