X
تبلیغات
تخفیف یار

قاضی دادگستر

آگهی استخدام پیمانی کادر اداری در قوه قضائیه

با سلام

خدمت آندسته از متقاضیان استخدام در قوه قضائیه که از طریق ایمیل و  نیز در بخش نظرات تقاضای فرم استخدام نمودند، میرساند، برای دریافت آگهی  استخدام پیمانی کادر اداری در قوه می توانند به صفحات 14، 15 و 16 هفته نامه بازار کار مورخ 1/10/1386 یا به لینک های ذیل مراجعه نمایند.

 

http://www.bazarekar.ir/files/archiv-bazarekar/350bazar/Np350-14.pdf

 

http://www.bazarekar.ir/files/archiv-bazarekar/350bazar/Np350-15.pdf

 

http://www.bazarekar.ir/files/archiv-bazarekar/350bazar/Np350-16.pdf

 

برای استفاده از فایل های PDF حتما" باید یکی از برنامه های پی.دی.اف خوان مانند Adobe Reader  یا Adobe Accrobat و... روی سیستم شما نصب شده باشد.

به امید موفقیت شما در آزمون و استخدام در قوه.