X
تبلیغات
مودیسه

قاضی دادگستر

به اطلاع کلیه کاربران می رساند که وبلاگ قاضی دادگستر به وب سایت قضاوت آنلاین تبدیل شد.برای دانلود.فایل های صوتی، تصویری، پی دی اف، نرم افزار و ... با هاست دانلود اختصاصی، به قضاوت آنلاین مراجعه نمایید.

م.ق210)شرایط طلاق خلع

سوال از اعظمی

با سلام، شرایطی که دادگاه برای طلاق خلع می پذیرد چیست ؟، آیا فقط ادعای زن کافیست یا نیاز به شاهد و اثبات ادعا دارد؟.اگر زن ناراحتی روانی داشته باشد می تواند در خصوص طلاق خلع اقدام کند؟.

پاسخ از ما

اصولا مطابق مقررات قانون مدنی طلاق از اختیارات مرداست یعنی وی میتواند همسر خودراباپرداخت حقوق قانونی وی باتجویزدادگاه طلاق دهد ...

لیکن برای زن نیزدرمواردی حق درخواست طلاق ازدادگاه وجودداردازجمله درصورت اثبات عسروحرج(مشکل بودن زندگی مشترک)موضوع ماده1130قانون مدنی وتحقق یکی ازشرایط موردتوافق درنکاحنامه(شرایط دوازده گانه)که باتحقق یکی ازاین شرایط درواقع مردبه زن وکالت داده که زن بتواند بامراجعه به دادگاه خانواده واثبات موضوع خود رامطلقه سازد طبیعی است برای انکه این طلاق خلع تلقی شودباید زن بخشی ازمهریه(کمتر،معادل یابیشترازمهریه)رابه زوج ببخشدتاطلاق خلع وباین تلقی گردد.ناراحتی روانی زن ازموجبات درخواست طلاق توسط زن نیست چون اولا: این موضوع اگر هم حقی ایجادکندبایدبرای زوج باشد نه زوجه و ثانیا: درقانون ازموجبات درخواست طلاق توسط زوجه قلمدادنشده است.

X
تبلیغات
مودیسه