X
تبلیغات
رایتل

قاضی دادگستر

آشنایی با ندامتگاه و زندان اوین

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران  

  

«به نام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده اش دوست داریم»     

پرسیدم از او، علت این هجران را     گفتا: سببی هست، بگویم آن را؛

من، چشم توأم، گرم نبینی چه عجب ؟     من، جان توأم، کسی نبیند جان را   

سخنی با مخاطبین ارجمند 

«پرونده زندانی دار، بالشت بد قلق، زیر سر قاضی است» 

عبارت فوق بیانی است طنزگونه از یک واقعیت انکار ناپذیر ؛ واقعیتی بدیهی که شرح آن را به جمع واژگانش محول می نماییم. در یک بیان مختصر می توان گفت زندان و زندانی در دهه های اخیر یکی از مهمترین دغدغه های ذهنی نهادهای ملی و بین المللی بوده است. بزرگان در باب این دو مقوله و نکوهش و ستایش آن بسیار قلم فرسایی کرده ، سخن بر زبان رانده اند.  

یکی از اقشاری که مشفقانه در طریق طرح  و حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به زندان و زندانی می کوشند، قضات خدوم می باشند. پرونده زندانی دار از جمله پرونده های مخاطره آمیز برای مقام قضایی است. 

به خاطر داشته باشیم وضعیت زندانی و قرار گرفتن او در حصار دیوارهای سنگین زندان، پیش از آنکه حاصل یک تصمیم قضایی باشد، محصول لحظه هایی از زندگی است که از روی اختیار و آگاهی، به ارتکاب یک رفتار مجرمانه اختصاص یافته است، اما با این وجود قاضی به عنوان طبیبی شفیق بر خود فرض می شمرد که بر بالین بیمار خود حضور یافته و از او دلجویی نموده، در صدد درمان او برآید....

به همت معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران ،  چندی پیش فرصتی فراهم آمد تا اولین بازدید سال 1388 از ندامتگاه اوین در یک فضای صمیمی بعمل آید. این بازدید که در روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه انجام گرفت، از حیث آشنایی نزدیک قضات با محیط زندان و امکانات آن، همچنین آگاهی از مسائل و مشکلات مددجویان طی گفتگوی چهره به چهره با ایشان تأثیر بسزایی داشت.

در این نوشتار سعی بر آن است تا همراه با مخاطبین ارجمند، شمه ای از آنچه در این دیدار سه ساعته گذشت، را از نظر بگذرانیم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

مقدمه:

در سطح استان تهران تعداد 11 زندان وجود دارد که بر اساس مقررات مربوطه متهمان و محکومان به تناسب نوع جرم ارتکابی در یکی از آنها استقرار می یابند؛ به عنوان نمونه:

·    در زندان اوین متهمان یا محکومان مربوط به جرائم امنیتی، مالی، ویژه روحانیت، نظامیان، تصادف،  مستنکفان از پرداخت مهریه،  تحمل حبس می نمایند.

• متهمان و محکومان به سرقت و زیرمجموعه آن در زندان کرج نگهداری می شوند.

• متهمان و محکومان به جرائم جعل و قاچاق در زندان قزلحصار نگهداری می شوند.

• متهمان و محکومان به جرائم قتل،آدم ربایی، سرقت مسلحانه در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شوند. 

ندامتگاههای تهران

در حوزه قضایی تهران بزرگ، دو ندامتگاه  اوین و کرمان مستقر می باشد.

بخش نخست - زندان اوین

متهمین از مراجع قضایی سراسر شهرستان تهران به بازداشتگاه اوین اعزام و پذیرش می شوند تا پرسنل تشخیص هویت برای درج سوابق اقدام نمایند.

الف) کلیه متهمین مرد بدواً به زندان اوین اعزام و در آنجا به مدت بیست و چهار ساعت نگهداری شده ، سپس تقسیم می شوند، لازم به ذکر است چنانچه بازداشت متهمین به جهت عجز از معرفی کفیل باشند، برای مدت چهار روز در زندان اوین نگهداری شده و اگر در این مدت نتوانند مقدمات آزادی خود را با معرفی کفیل در نزد مرجع قضایی بازداشت کننده فراهم نمایند، تقسیم می شوند.

ب) کلیه متهمین و محکومین خانم، به طور کلی در زندان اوین نگهداری می شوند.

بند نسوان در زندان های استان تهران، تنها  در زندان های اوین، ورامین و شهید رجایی کرج دایر است. 

یک- اندرزگاه های زندان اوین

زندان اوین دارای چند اندرزگاه به شرح ذیل می باشد:

الف- اندرزگاه های عمومی

شماره 1- قرنطینه است که در آن متهمین بر حسب نوع جرم تقسیم بندی می شوند.

شماره 2- ویژه متهمان یا محکومان روحانی است.

شماره 3- وی‍ژه متهمان یا محکومان واجد امتیاز کار در زندان است که کارهای خدماتی را انجام می دهند.

شماره 4- ویژه نسوان بوده و دارای شش سالن است. این اندرزگاه بر حسب نوع جرم مددجویان و امکانات زندان تقسیم بندی شده است. دو سالن برای متهمان یا محکومان به جرائم عمومی ، دو سالن برای متهمان یا محکومان به جرائم خاص و دو سالن برای مشاوره و روانشناسی اختصاص داده شده است.

اندرزگاه شماره 5 و 6 فعلا" وجود ندارد.

شماره 7 و 8 - با 10 سالن هسته مرکزی زندان اوین است.

شماره 9- زندان انفرادی که قبلا" محیطی در ابعاد  2*3 بود ولی درحال حاضر 4*3 به صورت یک سوئیت است.

ب- اندرزگاه های ویژه:

شماره 1- اندرزگاه ویژه وزارت اطلاعات برای جرائم خاص امنیتی.

شماره 2 - اندرزگاه ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای متهمین قضات.

شماره 3 - اندرزگاه ویژه سپاه برای متهمین سرداران سپاه. 

دو- واحدهای اداری زندان اوین

1- اجرای احکام اوین که پل ارتباطی میان این زندان با نواحی قضایی است.

2- شورای انضباطی زندان که برخورد با تخلفات ارتکابی مددجویان در بندهای زندان را عهده دار می باشد. حداکثر مجازات مقرر در این خصوص اقامت 20 روزه متخلف در سلول انفرادی است.

3- شورای طبقه بندی زندان که 8 عضو دارد، نسبت به مددجویان متکفل دو امر ذیل می باشد:

1-     اعطای مرخصی

2-     اعطای امتیاز «رأی باز»

برابر بخشنامه ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله شاهرودی، زندانیان محکوم به مجازات حداکثر تا 5 سال حبس با ایداع وثیقه و زندانیان محکوم در جرائم غیر مهم بدون اخذ تأمین، حق برخورداری از امتیاز « رأی باز » را دارند. این دسته از زندانیان به زندان فشافویه اعزام می شوند تا از ساعت 8:30 الی 13:30 در محل کار پیش بینی شده حضور یافته، سپس به منزل برگردند.

اگر مجازات متهم تا سه ماه حبس باشد، تحت شرایطی مرخصی متصل به آزادی به آنان اعطاء می شود.

4-  مددکاری که رسالت کمک به مددجویان از طریق جلب رضایت شاکیان خصوصی و  تلاش در جهت آزادی آنان و ... را بر عهده دارد.

5- بهداری زندان در موارد مقتضی اعمال جراحی سرپایی را بر روی مددجویان انجام می دهد. از دیگر وظایف این واحد متادون درمانی همچنین برگزاری  جلسات NA می باشد.

6- سالن ملاقات:

به طور کلی سه نوع ملاقات وجود دارد:

1- ملاقات خصوصی: مختص متهمان و یا محکومینی است که در بخش خدمات زندان فعالیت دارند.

2- ملاقات کابینی: متعلق به همه متهمان و یا محکومین بوده و مدت آن یک روز در هفته به مدت 20 تا 30 دقیقه می باشد.

3- ملاقات شرعی: مختص مددجویان فعال در بخش خدمات است. این دسته از مددجویان می توانند با خانواده های خود ملاقات شرعی داشته باشند.تعداد این محل ها حدود20 سوئیت مجهز است که زندانیان می توانند از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت ملاقات داشته باشند.  

6-  اداره فرهنگی:

این واحد امور فرهنگی- آموزشی مددجویان مانند فراهم کردن زمینه تحصیل مددجویان را در دانشگاه های پیام نور، جامع علمی_ کاربردی و آزاد انجام می دهد.

آموزشگاه شهید کچویی: در محوطه اندرزگاه های شماره 7، 8 و 9 قرار دارد.

بنگاه تعاون و حرفه آموزی صنایع رندانیان کشور- مجتمع تولیدی تهران بزرگ:

این بنگاه در محل استخر سابق زندان  (دوره قبل از انقلاب) مستقر بوده، به تولید لباس های کار برای کارگران شرکت هایی مانند شرکت ایران خودرو و.. می پردازد. زندانیان شاغل در این محل به صورت کارمزدی حقوق می گیرند. زندان در مناقصه های خارج از زندان شرکت نموده و در صورت برنده شدن ، متکفل انجام امور محوله می شود.

7- بیمارستان 48 تختخوابی ندامتگاه اوین برای بستری نمودن بیماران و انجام اعمال جراحی سرپایی اختصاص داده شده است.

بخش دوم- ندامتگاه کرمان

به منظور جلوگیری از انگشت نگاری متهمین خاص و عدم ایجاد سوء سابقه برای آنان با هدف تسهیل بازگشت آسان ایشان به جامعه، زندان کرمان در سال 1387تأسیس شد. موقعیت مکانی این بازداشتگاه واقع در تهران، خیابان رسالت، خیابان کرمان می باشد.

روزانه تعداد 10 نفر از متهمین تحت قرار به این زندان اعزام شده ، حداکثر به مدت یک ماه نگهداری می شوند تا حکم آنان صادر شود. چنانچه ظرف مدت مزبور پرونده مربوطه منتهی به صدور حکم نگردد، متهمین موصوف به زندان اوین مسترد شده تا برابر تقسیم بندی پیش گفته اقدام شود.

•ملاک های گزینش زندانیان برای اعزام به این بازداشتگاه:

1- متهمین تحت قرار تأمین باشند.

2- قرار تأمین آنان خیلی سنگین نباشد.

3- معتاد به سیگار نباشند.

4- فاقد سابقه کیفری باشند.

5- موضوع اتهام آنان از جرائم خاص نباشد.

6- از حیث علمی ، فرهنگی و ... واجد شخصیت اجتماعی خاص باشند.

امکانات بازداشتگاه: این بازداشتگاه دارای موقعیت مکانی بسیار مناسب، با امکانات قابل توجه برای یک زندانی از قبیل داشتن حق استفاده از تلفن همراه و... می باشد.

ندامتگاه کهریزک:

 این بازداشتگاه با زندانهای  تهران ارتباطی ندارد. از حیث اداری زیر نظر مستقیم دادستانی تهران قرار داشته و به نگهداری اراذل و اوباش اختصاص دارد.

پایان

لحظه هایتان به لطف یار لطیف

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)